DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Eğitimin her kademesinde öğretim ortamına ilişkin kararlar alınırken, eğitimin ayrılmaz parçası olan ölçme ve değerlendirme çalışmaları kullanılır. Öğrencilerin öğrenme ortamında kendilerine aktarılan bilgilerin ne kadarını anladıklarının tespiti, ancak akademik başarılarının ölçülmesi ile mümkün olur. Öğrencilerin akademik başarıları ölçülürken amacına uygun bir akademik başarı testi kullanmanın yanı sıra geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapılması için doğru ölçme yönteminin de kullanılması önemlidir (Bingöl ve Halisdemir 2017). Bu noktadan hareketle araştırmanı amacı, ortaokul 7. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla Kuvvet ve Enerji Ünitesi’ ne yönelik bir ölçme aracı geliştirmek şeklinde belirlenmiştir. 42 maddeden oluşan başarı testinin pilot formu Adıyaman İli’nde ikamet eden A,B, C, D ve E şeklinde kodlanan 5 ortaokulda öğrenim gören toplam 243 öğrenciye uygulanmıştır. Testte bulunan soruların madde güçlük indeksleri 0.40’ın üzerinde olup; testte yer alan soruların ortalama ayırtedicilik indeksi (rjx) 0.520, ortalama güçlük indeksi (pjx) 0.550, standart sapması 4.22, toplam varyansı 17.821’dir. Testin nihai formu 20 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen bu test puanları arasında iç tutarlılığı sağlamak amacıyla Kuder Richardson-20 analizi yapılmıştır ve bu değerin 0.76 olduğu saptanmıştır. Yapılan madde analizi ve iç tutarlılık analizleri sonucunda testin ortalama güçlükte, ayırtediciliği yüksek, geçerli ve yüksek güvenirlik değerlerine sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Keywords
Fen eğitimi, kuvvet ve enerji, akademik başarı testi, madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksi.

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   

   

  ONUNCU YIL 21. SAYIMIZ OLAN AĞUSTOS 2019  SAYISI İÇİN DEĞERLİ ÇALIŞMALARINIZI BEKLİYORUZ. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri