DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KOSOVA’DA ALTINCI SINIF TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı Kosova’da pilot olarak 2015-2016 yılında uygulamaya konan 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğrenciler görüşlerine göre değerlendirilmesi olmaktadır. Çalışmada 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğrencilerin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma gurubu, 2015-2016 yılında Kosova’da ilköğretim üst seviye (ilköğretim 6. Sınıflar) okullarında pilot olarak uygulanan 40 okuldaki amaçlı örneklemeye dayalı yapılan seçimle 10 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Serbest kodlamaya dayalı olarak temel kategoriler ve bu kategoriler çerçevesinde alt kategoriler belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda, öğrencilerin hedeflere ilişkin görüşleri genel itibarı ile olumludur. Öğrencilerin programa ilişkin görüşleri teknoloji dersinin daha çok bilgi odaklı bir ders olduğu yönündedir. Öğrenciler teknoloji dersinde işlenen bazı konuların değişmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öğrencilerin bazıları programda yer alan konuları beğenirken bazı konuların çıkarılmasını istemektedirler. Özellikle geleneksel anlayışa dayanan içeriği öğrenmek istemedikleri bunun yerine bilgisayar teknolojileri alanındaki yeni yazılımlar, robotlar ileri teknolojiler gibi dijital teknolojilere daha fazla ilgi duydukları söylenebilir. Öğrencilerin teknoloji dersinin gerçekleştiği ortama dayalı görüşlerinin analiz sonuçları da öğrenme ortamının yeterli olmadığını göstermektedir. Öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin sorulan sorulara verdiği cevapların olumsuz yönde olduğu söylenebilir. Öğrencilerin çoğu teknoloji dersi için araç-gereçlere ve teknoloji atölyesine ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir. Öğrencilerin dikkat çektiği söz konusu eksiklikler, öğrenme ve öğretme sürecinin etkililiğini düşürmektedir. Ayrıca program yaklaşımının uygulamaya konmasına olumsuz yönde etki ettiği söylenebilir.

Keywords
Program değerlendirme, teknoloji dersi, öğrenci görüşleri

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri