DİYALEKTOLOG

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ELİT SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Araştırma, farklı branşlardaki elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma gönüllü katılım gösteren Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Güreş, Boks, Atletizm, Judo branşlarından toplam 554 elit sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini elde etmek için Sporda Duygusal Zekâ Envanteri yararlanılmıştır. Elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Shutte ve arkadaşları (1998) tarafından geliştirilen, Lane ve arkadaşları (2009) tarafından revize edilerek sporda kullanım için uyarlanan ve Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği Adiloğulları ve Görgülü (2015) tarafından yapılan “Sporda Duygusal Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. Elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyete, yaşa, spor yapma sürelerine ve branşa göre ortalamaları incelediğinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür Bir diğer önemli bulgu olarak; elit sporcuların duygusal zekâ düzeylerinin eğitim durumlarına bağlı farklılaştığı saptanmıştır. Lisans mezunu olanların Kendi Duygularını Değerlendirme ve Duyguları Düzenleme hariç anlamlı düzeyde yüksek duygusal zekâya sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Keywords
Spor, Duygusal Zekâ, Elit Sporcu

Advanced Search


Announcements

  DİYALEKTOLOG DERGİSİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA PUANLANMAKTADIR

  2019 BAHAR 20. SAYI YAYINLANMIŞTIR

   

   

   15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN  SONRA DERGİ SİSTEMİNE   YÜKLENEN MAKALELER  ARALIK 2019 SAYISI  İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


  MAKALELERİN HAKEM LİSTESİNE JENERİK DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ


Adres :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Kat A129 Denizli
Telefon :05426050023 Faks :
Eposta :diyalektologdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri