ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Doç. Dr. Yasin DOĞAN
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Fatma TORUN
Publication Place: DENİZLİ
Year-Number: 2020-23
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Halil ÖZEÇOĞLU 20. YÜZYILI KARŞILARKEN OSMANLI DEVLETİ’NDE YABANCI OKULLARIN DENETİMİ SORUNU VE PROTESTAN OKULLARI ÖRNEĞİ, 01-29
WHILE WELCOMING THE 20TH CENTURY, THE PROBLEM OF INSPECTION OF THE FOREIGNERS’ SCHOOLS OF THE OTTOMAN EMPIRE AND A SAMPLE OF PROTESTANTS’ SCHOOLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42766
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ceren TEKİN KARAGÖZ - Şeniz AKSOY TÜRKİYE VE DANİMARKA’DA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI, 31-43
COMPARISON OF VISUAL ARTS EDUCATION IN TURKEY AND DENMARK CONTEXT OF LIFELONG LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41756
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Menderes ALPKUTLU LİDER VE GÜVENLİK DİYALEKTİĞİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, 45-62
PRESIDENCY GOVERNMENT SYSTEM WITH LEADER AND SECURITY DIALECTIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41749
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma CANPOLAT CANAL ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR DİL BİLİMİNDE ÜSLUPLARIN TARİHİ SEYRİ, 63-69
THE HISTORICAL GLANCE OF STYLES IN CONTEMPORARY KAZAN TATAR LINGUISTICS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41879
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aylin ÇAKIR TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA “–GIN” EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ , 71-76
DIFFERENT FUNCTIONS OF “–GIN” SUFFIX AT THE TURKEY TURKISH DIALECTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42267
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Samet ZENGİNOĞLU İNTERDİSİPLİNER BİR OKUMA DENEMESİ: CERVANTES’İN PENCERESİNDEN “DOĞU” VE “TÜRK” İMAJI, 77-86
AN INTERDISCIPLINARY READING TRY: THE “EAST” AND THE “TURKISH” IMAGES FROM CERVANTES’ PERSPECTIVE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42157
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Neslihan BOLAT BOZASLAN ATATÜRK’ÜN DOKTORU NİHAT REŞAT BELGER, 87-100
DOCTOR OF ATATÜRK NİHAT REŞAT BELGER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.43158
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bekir ÇELİK MİLLET KAVRAMI, 17. VE 18. YÜZYILDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN MİLLİYETÇİLİKLERİN OLUŞMASINA ETKİSİ, 101-116
THE CONCEPT OF NATION, THE EFFECT OF EVENTS IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES ON THE FORMATION OF NATIONALISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42901
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kadri KURAM TÜRKÇEDE KÜÇÜK TÜMCE YÜKLEMİ OLARAK YER GÖSTERİCİLER, 117-136
LOCATIVES AS SMALL CLAUSE PREDICATES IN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41470
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seçil UTMA YENİ İLETİŞİM ORTAMINDA MEDYA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ , 137-148
EVALUATION OF MEDIA-CHILD RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF MEDIA LITERACY IN NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39642
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.