ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Doç. Dr. M. Fatih ALKAYIŞ
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Fatma TORUN
Publication Place: Denizli
Year-Number: 2019-21
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

İlhan UÇAR - Aslı ADAKLI SEYDÎ ALİ REİS’İN HULÂSATÜ’L-HEY’ET ADLI ESERİNDEKİ ASTRONOMİ TERİMLERİ, 01-22
ASTROLOGY TERMS IN SEYDÎ ALİ REİS’S HULÂSATÜ’L-HEY’ET
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37320
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Merve AYDOĞDU ÇELİK JOHN MARSTON’IN THE TRAGEDY OF SOPHONISBA OYUNUNDA CADI TEMSİLİ ARACILIĞIYLA KADIN DÜŞMANI DÜŞÜNCENİN PEKİŞTİRİLMESİ, 23-33
PERPETUATING THE MISOGYNIST THOUGHT THROUGH REPRESENTATION OF THE WITCH IN JOHN MARSTON’S THE TRAGEDY OF SOPHONISBA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37300
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Semih AKTEKİN - Taner KUZUCU ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAKTÖRLERİN ANALİZİ, 35-66
ANALYZING FACTORS AFFECTING TEACHER MOTIVATION INSIDE AND OUTSIDE OF THE SCHOOLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37319
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Levent AKSU TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİ: “TÜRKKART” SİSTEMİNİN UYGULANMASI; EKONOMETRİK VE STRATEJİK ANALİZLER, 67-112
INFORMAL ECONOMY IN TURKEY: IMPLEMENTATION OF THE “TÜRKKART” SYSTEM; ECONOMETRIC AND STRATEGIC ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37304
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Melike YARDIMCI - Ahmet EDİ 1950 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ŞEMSEDDİN GÜNALTAY HÜKÜMETİ DÖNEMİ TÜRKİYE’DE DİNİ EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELER, 113-124
DEVELOPMENTS IN RELIGIOUS EDUCATION IN TURKEY DURING THE PERIOD OF THE GOVERNMENT OF ŞEMSEDDIN GUNALTAY BEFORE THE 1950 ELECTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37315
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Furkan DİLBEN ÇOCUKLUK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK: YENİ MEDYADA ÇOCUKLUĞUN İZLERİ, 125-135
THINKING ON CHILDHOOD: TRACES OF CHILDHOOD IN NEW MEDIA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37308
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kevser TAŞDÖNER İÖ 30-İS 14 YILLARI ARASINDA ROMA MISIR’I: YÖNETİM, ORDU VE VERGİ, 137-149
BETWEEN 30 BC AND 14 AD ROMAN EGYPT: ADMINISTRATION, ARMY AND TAX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37307
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuz GÖKSU FUTBOLDA MARKA İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İLE ÇARŞI TARAFTAR GRUBUNUN MARKALAŞMA REKABETİ, 151-169
BRANDING COMPETITION OF BEŞİKTAŞ GYMNASTIC CLUB AND ÇARŞI FAN GROUP IN THE CONTEXT OF BRAND COMMUNICATION IN SOCCER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37298
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuz KANTÜRER BOLU HAVZASININ GENEL İKLİM ÖZELLİKLERİ, 171-186
GENERAL CLIMATE CHARACTERISTICS OF BOLU BASIN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37322
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Timuçin AKYÜREK - Tayfun AKKAYA SANAT VE BİLİMİN ORTAK MİRASI LEONARDO DA VİNCİ ANATOMİSİ, 187-201
COMMON HERITAGE OF ART AND SCIENCE LEONARDO DA VINCI ANATOMY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37275
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yağmur KARA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN POLİTİKA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL ETKİNLİK ANALİZİ, 203-213
MEASURING POLICY EFFICIENCIES OF INTERNATIONAL CONVENTIONS: ENVIRONMENTAL EFFICIENCY ANALYSIS FOR EU COUNTRIES AND TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37294
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülgün ÇİĞDEM CARİ AÇIK AÇISINDAN İKTİSADİ BÜYÜME BİR SORUN MUDUR? KISIR DÖNGÜYE AMPİRİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 215-227
IS ECONOMIC GROWTH A PROBLEM IN TERMS OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT? AN EMPIRICAL APPROACH TO VICIOUS CIRCLE: CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37316
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Günsu YILMA ŞAKALAR GUILHERMINA SUGGIA VE BEATRICE HARRISON’IN VİYOLONSEL LİTERATÜRÜNE KATKILARININ İNCELENMESİ, 229-242
INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTIONS OF GUILHERMINA SUGGIA AND BEATRICE HARRISON TO THE CELLO LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37295
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muzaffer ÇAKMAK - Burhanettin ZENGİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN YİYECEK İÇECEK İŞLETMESİ TERCİHLERİNE ETKİSİ, 243-256
THE EFFECT OF THE USE OF SOCIAL MEDIA ON THE PREFERENCES OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESS OF CONSUMERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37292
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer İNCE KLÂSIK EDEBIYAT BAĞLAMINDA ERZURUMLU İBRAHIM HAKKI DÎVÂNINDA ŞEHNAME KAYNAKLI UNSURLARIN KULLANIMI, 257-266
THE INCORPORATION OF ŞEHNAME RELATED THEMES IN THE COUNCIL OF İBRAHIM HAKKI OF ERZURUM IN THE CONTEXT OF CLASSICAL LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37312
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevda Özen ERATALAY YEŞİLYURT (MANİSA) DEYİMLERİNDE SOSYAL TEMA, 267-276
SOCIAL THEME IN THE IDIOMS OF YEŞİLYURT (MANİSA)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37303
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vedat YILMAZ TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN ÇEVRESEL SORUNLARIN ANALİZİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ, 277-288
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS VAN SAMPLE IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37318
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aytekin KESKİN KURGUSALLIK İLE TARİHSEL BİLGİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ (BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI VE ALIMLAMA ESTETİĞİ) , 289-304
REPRODUCTION OF HISTORICAL KNOWLEDGE ALONG WITH FICTIONALITY (FORTY OF NIGTHINGALE AND RECEPTION AESTHETIC)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37310
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.