ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Dr. Yasin DOĞAN
Assistant Editor: Dr. Fatma TORUN
Publication Place: DENİZLİ
Year-Number: 2019-22
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ahmet EVİS NAFİ MİSKİOĞLU’NUN YENİ MECMUA DERGİSİNDE YAYIMLANAN ŞİİRLERİNİN TEMATİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 01-16
A THEMATIC EVALUATION OF NAFİ MİSKİOĞLU’S POEMS PUBLISHED IN YENİ MECMUA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.38851
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih KAYA HEZARFEN HÜSEYİN EFENDİ’NİN LİSANÜ’L-ETİBBÂ ADLI ESERİNDEKİ TÜRKÇE ORGAN İSİMLERİ, 17-33
TURKISH ORGAN NAMES IN HEZARFEN HUSEYIN EFENDI'S WORKSHOP OF LİSANÜ’L-ETİBBÂ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39545
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muzaffer Pınar BABANOĞLU - Reyhan AĞÇAM TÜRKÇE İSMİN HALLERİNİN TÜRKÇE’Yİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANIMI, 35-44
THE USE OF TURKISH CASE MARKERS BY ADULT LEARNERS OF TURKISH AS A SECOND LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37317
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysel BAYTOK BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE KIRGIZİSTAN’DA DİL VE EĞİTİM POLİTİKALARI , 45-82
THE HISTORY OF LANGUAGE AND EDUCATION POLICIES IN KYRGYZSTAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39222
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Deniz TONGA 2005 ve 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI: BENZERLİKLER ve FARKLILIKLAR, 83-100
2005 AND 2017 SOCIAL STUDIES CURRICULA: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39499
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Serdal YERLİ ANASANAT ATOLYE RESİM EĞİTİMİNDE PORTREDE ANLAM KATMANI, 101-107
MEANING LAYER IN PORTRAIT IN MAJOR STUDİO EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39889
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Adem AKALIN A DESCRIPTIVE STUDY UPON THE CULTURE SPECIFIC ITEMS WITHIN THE PERSPECTIVE OF NEWMARK’S TRANSLATION PROCEDURES, 109-139

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39632
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammet Fatih ALKAYIŞ ADIYAMAN AĞZI SÖZ VARLIĞINA İLAVELER: ATASÖZLERİ VE DEYİMLER, 141-149
ADDITIONS TO ADIYAMAN DIALECT: PROVERBS AND IDIOMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39748
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Pınar Türkmen BİRLİK JOHN RAWLS’UN “ADALET” ANLAYIŞININ “SÖYLEMSELLİK” AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ, 151-165
EVALUATION OF JOHN RAWLS’ UNDERSTANDING OF “JUSTICE” IN TERMS OF “DISCURSIVITY”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37328
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Görkem Utku ALPARSLAN KAVRAMSAL SANAT YAPITLARINDA ANLAM: KOSUTH VE BEUYS ÖRNEĞİ, 167-176
MEANING IN CONCEPTUAL ART: CASE OF KOSUTH AND BEUYS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39854
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe İrem KARABAĞ TRANSKÜLTÜRELLİK BAGLAMİNDA ALMAN-TÜRK RAP MÜZİĞİ, 177-193
GERMAN-TURKISH RAP IN THE CONTEXT OF TRANSCULTURALITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.38873
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysel TAN TANRI’NIN VARLIĞINA KANIT OLARAK İLERİ SÜRÜLEN DİNÎ TECRÜBE DELİLİNDE MİSTİK TECRÜBELERİN YERİ, 195-210
THE PLACE OF MYSTICAL EXPERIENCES IN THE ARGUMENT OF RELIGIOUS EXPERIENCE AS AN EVIDENCE FOR THE EXISTENCE OF GOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37314
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sibel OĞUZ HAÇAT - Fatıma Betül DEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 211-225
EVALUATION OF THE SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39810
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.