ISSN:2146-4219

ANASANAT ATOLYE RESİM EĞİTİMİNDE PORTREDE ANLAM KATMANI


Sanat eğitimi veren kurumlarda, sanatın gerçek amacı olan görünenin ötesinde anlam arayışlarını kavratmak büyük önem taşımaktadır. Ana sanat atölye resim derslerinde bu amaca yönelik portre konusu oldukça kritik bir konumdadır. Çünkü portre benzetme kaygısının en fazla yaşanacağı alandır. Portre insan yüzünün ve ifadesinin yansıtılmasıdır. Portre çiziminde asıl amaç kişinin fiziksel benzerliğini yansıtmaktan daha çok modelin kişiliğini, ruhsal yapısını özgün sanatsal bir dille ortaya çıkarmaktır. Portre çalışmalarında benzerliğin yakalanmaya çalışılması doğaldır. Fakat modelin benzerliği fiziksel benzerlikte yani modelin yüz hatlarının doğru aktarılmasında saklı değildir. Ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır .Dolayısı ile portre konusu ana sanat atölye derslerinde, resimde görüneni yansıtmanın ötesinde anlam arayışlarına geçme ve özgün tarzını koruyabilme kazanımı için kullanılmalıdır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu çalışmada tarihi süreçte portre çalışmalarıyla ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Portrede görüneni yansıtmanın ötesinde arayışların öne çıktığı çağdaş sanatçı örnekleri değerlendirilmiştir. Üniversitelerin ana sanat atölye resim derslerinin müfredatında portre konusu incelenmiştir. Çalışmanın ana sanat atölye resim dersi alan öğrencilerin öncelikle portre çalışmalarında olmak üzere işlerinde görüneni yansıtmanın ötesinde anlam arayışlarında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anasanat atolye derslerinde portre konusu daha geniş kapsamda ele alınmalıdır.


Keywords


Portre, Sanat Eğitimi, Anasanat Atolye, Güzel Sanatlar

Author: Serdal YERLİ
Number of pages: 101-107
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39889
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.