ISSN:2146-4219

KAVRAMSAL SANAT YAPITLARINDA ANLAM: KOSUTH VE BEUYS ÖRNEĞİ


Bu çalışmada, çağdaş sanat akımlarından kavramsal sanatın önemli iki temsilcisi Joseph Kosuth ve Joseph Beuys’un yapıtları Akademik ve Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı kullanılarak çözümlenmiştir. Söz konusu çözümlemelerin yapılmasındaki amaç kavramsal sanatın maddeden bağımsız yapısını ve zihinsel içeriğini örneklerle irdelemektir. Çalışmada öncelikle kavramsal sanatın yapısı irdelenmiş; daha sonra iki eserin çözümlemesine geçilmiştir. İlk olarak Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Çekiç” adlı yapıtı ikinci olarak ise Joseph Beuys’un “Kötü Durum” adlı yapıtı çözümlenmiştir. Söz konusu çözümlemeler nesnel, akademik ve disiplinlerarası bir yöntemle yürütülmüştür. Ortaya çıkan sonuç; çağdaş sanatın önemli bir aşaması olan kavramsal sanatın zihinselliği, dil ile bağlantısı ve sorgulayıcı yönüdür.


Keywords


Joseph Kosuth, Joseph Beuys, sanat eleştirisi

Author: Görkem Utku ALPARSLAN
Number of pages: 167-176
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39854
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.