ISSN:2146-4219

2005 ve 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI: BENZERLİKLER ve FARKLILIKLAR


Bu çalışmanın amacı, 2005 ve 2017 sosyal bilgiler müfredatlarını incelemek, içerik açısından karşılaştırmak, farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirmektir. Çalışma, nitel araştırma olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2005 ve 2017 sosyal bilgiler müfredatı betimsel analize tabi tutulmuştur. Müfredatlardaki her bölüm öncelikle kendi içinde değerlendirilmiş sonra da müfredatlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, 2005 programında ara disiplinler, okul dışı etkinlikler, uyarılar, ders içi ilişkilendirme, kavram öğretimi ve ara disiplinlerle ilişkilendirme gibi kavramlara yer verilirken, 2017 programında bu kavramların hiçbirine yer verilmemiştir. 2005 ve 2017 programlarında 15 amaç, 6 öğrenme alanı, 13 beceri ve 16 değer ortaktır. 2017 programına dahil edilen veya çıkarılan bir unsur hakkında bilgi verilmemiştir. 2017 sosyal bilgiler müfredatında kaynakça bulunmamaktadır. Ayrıca her iki müfredatta da ihtiyaç analizi ve program geliştirme sürecine yer verilmemiştir.


Keywords


Sosyal bilgiler, değerler, müfredat, beceriler

Author: Deniz TONGA
Number of pages: 83-100
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39499
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.