ISSN:2146-4219

NAFİ MİSKİOĞLU’NUN YENİ MECMUA DERGİSİNDE YAYIMLANAN ŞİİRLERİNİN TEMATİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Nafi Miskioğlu (1886–1947); şair, yazar, eğitimci ve dava adamı kimlikleriyle yaşadığı dönem ve muhitin önemli isimlerinden biri olmuştur. Özellikle Antakya’nın kurtuluş evresinde fikrî bağlamda sürdürdüğü mücadeleyle bölgedeki Türk kültür ve kimliğinin devamlılığını sağlamada önemli işlere imza atmıştır. Dernek faaliyetleri, öğretmenlik ve mecmualarda kaleme aldığı eserleriyle Antakya’nın siyasi, kültürel ve askerî bağımsızlığının sağlanmasında milli bir tavır takınmıştır. Edebî bağlamda daha çok şair kimliğiyle öne çıkan Nafi Miskioğlu, klasik Türk edebiyatının estetik zevkiyle yaşadığı dönemin yenilikçi eğilimlerini sentezleyerek özgünlüğü yakalamıştır. Eserlerinde genel olarak milli-manevi konu ve temalara yönelmiş olsa da yaşadığı muhitin sosyal durumunu da eserlerine taşımayı ihmal etmemiştir. Bu çalışma, şiirlerindeki tematik unsurlara odaklanarak Nafi Miskioğlu’nun milli, manevi ve sosyal meseleleri önceleyen tavrını ortaya koymayı amaçlamaktadır.


Keywords


Nafi Miskioğlu, şiir, tema

Author: Ahmet EVİS
Number of pages: 01-16
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.38851
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.