ISSN:2146-4219

JOHN RAWLS’UN “ADALET” ANLAYIŞININ “SÖYLEMSELLİK” AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ


John Rawls, politika felsefesinden politikaya doğru yönelen bir eğilimin önemli temsilcilerinden biridir. Adalet sorunsalını merkeze alarak, çağdaş liberal demokrasilerin politik sorunlarına çözümler önermekte ve toplumsal gerçekliği yeniden düzenlemeyi denemektedir. Biz de Rawls’un bu amaçla ortaya koyduğu adalet anlayışını, gerçeği kuran, tanımlayan ve değiştiren dilsel pratiğin alanı olarak söylemsellik çerçevesinde ele almaya çalışacağız. Eş deyişle söylemin bağlamsallığını da gözeten bir yaklaşım ile Rawls’un adalet teorisi kapsamında çoğulculuğu politik toplumda tesis etmek üzere bildirişimsel alanı nasıl düzenlediğini, farklı söylemsel ifadelerin nasıl dikkate alınacağını ve böylece çoğulculuğun hayata geçirileceği bir toplumsal gerçekliğin nasıl mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Böylece, bu çalışma ile dil ve politikanın içinde yaşadığımız toplumu ve hatta dünyayı tasarlama ve kavrama şeklimiz bakımından ortak bir yöne sahip olduklarını da görmeyi ummaktayız.


Keywords


Adalet, örtüşen görüşbirliği, kamusal akıl, söylemsellik, uzlaşım.

Author: Pınar Türkmen BİRLİK
Number of pages: 151-165
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37328
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.