ISSN:2146-4219

SEYDÎ ALİ REİS’İN HULÂSATÜ’L-HEY’ET ADLI ESERİNDEKİ ASTRONOMİ TERİMLERİ


Doğu’da MÖ 4000 yıllarından itibaren Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetleri bilim alanında önemli gelişmelere imza atmışlardır. Bu çalışmalar Helen uygarlığıyla yüksek bir düzeye ulaşmasına rağmen Batı’da Hristiyan düşüncesinin baskısı sonucu bu gelişmeler durma noktasına gelmiş ve Doğu’da özellikle yeni dinin -İslam’ın- bilgi birikimine sahip çıkmasıyla bilimin gelişmesine önemli katkılar sağlanmıştır. İslam dünyasında yapılmış olan çalışmalar içerisinde astronomi ilmi önemli bir yer tutmaktadır. Bu coğrafyada yetişen önemli Türk bilim adamları bulunmaktadır. Takiyüddin, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi bunlardan birkaçıdır. Üzerinde çalıştığımız yazma Ali Kuşçu’nun al-Fathiyya adlı eserinin bir tercümesidir. Bu tercüme 1549 yılında Osmanlı denizcisi olan Seydî Ali Reis tarafından yapılmış ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulmuştur. Astronomi konusunda yazılmış eserlerin büyük kısmı Arap ve Fars dillerinde yazılmıştır. Üzerinde çalıştığımız eser bu konudaki çalışmalar içerisinde Türk diliyle yazılmış olan nadir çalışmalardan ve en kapsamlı olanlarından bir tanesidir. Eserin Türk ve dünya kütüphanelerinde 27 nüshası vardır. İncelemeye aldığımız en eski tarihli nüshadır. Muhtemelen mütercim hattıyladır.


Keywords


Astronomi Yazmaları, Astronomi Terimleri, Astronomi Tarihi, Hulasatu’l-Hey’et

Author: İlhan UÇAR - Aslı ADAKLI
Number of pages: 01-22
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37320
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.