ISSN:2146-4219

ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAKTÖRLERİN ANALİZİ


Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen okul içi ve okul dışı faktörleri analiz etmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Afyonkarahisar, Ankara, Erzurum, İstanbul, Ordu, Samsun, Yozgat illerindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 18 farklı branştan 75 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu için okul içinde motivasyonlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyen başlıca faktör öğrenci faktörüdür. Öğretmenler, öğrencilerinin başarısı ile motive olmaktadır. Öğrenci başarısının yanı sıra öğretmenler, öğrencilerinin derse olan ilgilerini de motive edici faktör olarak görmektedir. Ayrıca öğretmenlerin okullarındaki meslektaşları ve yöneticiler ile güvene dayalı, olumlu iletişim kurmalarının kendilerini motive ettiği görülmektedir. Öğretmenlerin okul dışında ise en çok aile ve saygınlık faktörleri ile motive olduğu saptanmıştır. Saygı ihtiyacının karşılanamaması ve öğretmenlik mesleği hakkındaki olumsuz söylemler öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyen başlıca okul dışı faktörlerdir.


Keywords


Öğretmen motivasyonu, öğretmenlik mesleği, motivasyon

Author: Semih AKTEKİN - Taner KUZUCU
Number of pages: 35-66
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37319
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.