ISSN:2146-4219

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN ÇEVRESEL SORUNLARIN ANALİZİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ


Dünyada özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte kentlerdeki nüfus yoğunluğunun artması neticesinde, çevresel sorunlar önemli düzeyde kendini göstermeye başlamıştır. Dünya ülkelerinde görülen çevresel sorunların benzeri Türkiye’de de yaşanmakta olup, çevresel sorunların giderilmesine yönelik birtakım faaliyetler yürütülmektedir. Ancak ülke genelinde yürütülen faaliyetlerin yeterli düzeyde olduğunu söylemek güçtür. Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik kalıcı çözümler günümüzde ne yazık ki istenilen düzeyde değildir. Çevre sorunlarının tamamen ortadan kaldırılmasının günümüz koşullarında neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Fakat çevresel sorunların en aza indirilmesi ve bu doğrultuda tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de görülen çevre sorunlarının genel olarak gündeme taşınmasıdır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin en doğusunda, hem çevre illerden hem de yurt dışından göç alan sınır ilimiz olan Van ili örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma türleri arasında yer alan yüz yüze görüşme ve gözlem yöntemi kullanılarak, Van ilinde görülen çevre sorunları dile getirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Yerel yönetim, toplum, çevre, çevre sorunları, Van

Yazar: Vedat YILMAZ -
Sayfa Sayısı: 277-288
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37318
Tam Metin:
Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.