ISSN:2146-4219

TANRI’NIN VARLIĞINA KANIT OLARAK İLERİ SÜRÜLEN DİNÎ TECRÜBE DELİLİNDE MİSTİK TECRÜBELERİN YERİ


Tanrı’nın varlığı ile ilgili teistik delillerin Spinoza, Hume ve Kant gibi filozoflarca eleştiri alması din düşünürlerini yeni arayışlara sevk etmiştir. Bu yeni arayışlardan biri dini tecrübe delilidir. Dini tecrübe meydana geliş şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama içine dâhil edilen mistik tecrübelerin ‘dini’ kabul edilip edilmeyeceği kritik edilmelidir. Çünkü her türlü dini gelenekte farklı şekillere girerek ortaya çıkan mistik düşüncenin birçok iddiası teistik dinlerin din, ahlak ve Tanrı anlayışıyla örtüşmemektedir. Mistik düşünce özellikle Tanrı ile birleşme/vuslat’ı savunurken, teistik din anlayışında böyle bir şey söz konusu olamaz. İkilik yani Tanrı ve insanın ayrı olduğu, birleşemeyeceği, insanın tanrılaşmasının imkânsız olduğu kutsal kitaplarda sürekli tekrar edilmiş ve tevhid ana mesaj olarak insanlara benimsetilmeye çalışılmıştır. O nedenle mistik düşüncelerin öğretileri ‘dini tecrübe’ye dâhil edilmemelidir.


Keywords


Dini tecrübe, mistik tecrübe, birlik, vuslat, tevhid

Author: Aysel TAN
Number of pages: 195-210
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37314
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.