ISSN:2146-4219

KLÂSIK EDEBIYAT BAĞLAMINDA ERZURUMLU İBRAHIM HAKKI DÎVÂNINDA ŞEHNAME KAYNAKLI UNSURLARIN KULLANIMI


Divan edebiyatı, toplumsal hayatı ilgilendiren her türlü kültürel kaynaktan yararlanmıştır. Mitoloji de edebiyatın yararlandığı bu kaynaklardan biridir. İran dil ve kültürünün, Orta Asya ve Osmanlı sahası Türk dili ve Türk kültür ve edebiyatı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Klasik edebiyat şairleri arasında gösterilen İbrahim Hakkı, dini-tasavvufi şiirlerinde Şehname kaynaklı unsurlara fazla yer vermemiştir. Klasik edebiyat şairlerinin özellikle kasidelerinde yoğun olarak kullandıkları bu malzemenin, Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı’nda az kullanılmasının sebebi, mutasavvıf bir şair olarak, dünya ve devlet adamlarından bir beklenti içerisinde olmayışı, bunun için devlet büyüklerine kaside sunmayışı olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple genelde Klasik edebiyat şairlerinin devlet erkânını övmek için kasidelerinde teşbih ve telmih ilgisiyle çokça yer verdikleri mitoloji ve Şehname kaynaklı unsurlara, İbrahim Hakkı Divanı’nda fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak sınırlı da olsa şairin bu malzemeyi kullanması, onun dini-tasavvufi şiir dil ve üslubuna Klasik edebiyatın söylem özelliği katmasını sağlamıştır.


Keywords


Tasavvuf, Klâsik edebiyat, Şehname, İbrahim Hakkı

Author: Ömer İNCE
Number of pages: 257-266
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37312
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.