ISSN:2146-4219

KURGUSALLIK İLE TARİHSEL BİLGİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ (BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI VE ALIMLAMA ESTETİĞİ)


Bu çalışmada, İskender Pala’nın Bülbülün Kırk Şarkısı, adlı çalışması alımlama estetiği açısından irdelenmiştir. Hz. Muhammed’in biyografisini konulaştıran bu eser, yazınsal bir ürün, bir roman olarak irdelemede değerlendirilmiştir. Eserin irdelemede dil bilimi, metin dil bilimi ve edebiyat bilimi verileri ışığında okur beklentilerinin nasıl gözetilip öncelendiği yorumlanmıştır. Alan bilgisi ve alımlama ölçütleri ile eserin didaktik (öğretici) yönelimi, edebiyat eleştirisi açısından çözümlenmiştir. Eserin eleştirisinde açıklayıcı ve değerlendirici bir yönelim izlenip, insana özgü her türlü yaşanmışlığın edebiyat ile nasıl konulaştırılabileceği edebiyat bilimsel veriler ile betimlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Edebiyat ve didaktik, Hz. Muhammed, İskender Pala, alımlama estetiği, dil-kültür ilişkisi

Yazar: Aytekin KESKİN -
Sayfa Sayısı: 289-304
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37310
Tam Metin:
Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.