ISSN:2146-4219

İÖ 30-İS 14 YILLARI ARASINDA ROMA MISIR’I: YÖNETİM, ORDU VE VERGİ


İÖ 30 yılında Roma Cumhuriyeti son iç savaşını yaşadı. Actium Deniz Savaşı olarak tarihe geçen bu iç savaşın tarafları Caesar Octavianus ve Marcus Antonius ile Mısır Kraliçesi VII. Kleopatra’ydı. Caesar Octavianus’un zafer elde ettiği savaşın sonunda Marcus Antonius ve kraliçe VII. Kleopatra intihar ederek yaşamlarını son verdiler. Roma büyük bir galibiyet kazanırken, Hellenistik Dönemin ünlü krallığı, yaklaşık 300 yıldır Mısır’a hâkim olan Ptolemaios Hanedanlığı sona ermişti. Augustus unvanı alarak Roma’yı imparatorluğa doğru giden süreci başlatan Caesar Octavianus aynı yıl hızlı bir şekilde Mısır’ı Roma eyaleti olarak düzenlenmesi için harekete geçti. İlk kez İÖ 241 yılında kendi yarımadası dışında eyalet kuran Roma Cumhuriyeti sonraki tüm kazanımlarını da genişleme politikası gereği eyaletlere dönüştürdü. İÖ 30 yılında Roma eyaleti yapılan Mısır ise özellikle eyalete dönüştürüldüğü siyasi dönemin yansıması olarak farklılıklar taşıyordu. Bu makaledeki amacımız, Principatus Dönemi’nin ilk eyaleti olan Mısır Eyaleti’ni, yönetim, ordu ve vergi sisteminde yapılan reformlarını, dönemin siyasi yapısına göre değerlendirmektir.


Keywords


Principatus Dönemi, Roma, Mısır, Augustus, Eyaletler

Author: Kevser TAŞDÖNER
Number of pages: 137-149
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37307
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.