ISSN:2146-4219

TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİ: “TÜRKKART” SİSTEMİNİN UYGULANMASI; EKONOMETRİK VE STRATEJİK ANALİZLER


Türkkart sistemi, Türkiye’nin kalkınması için anahtar olan ekonomik-sosyal işlevleri barındıran akıllı kart sistemidir. Bu kart sistemi, finansal ve mali olarak denetim, kontrol, düzenleme ve uygulamalar açısından Türkiye’yi çağdaş bir noktaya getireceğinden, ülkemizi “gelişmekte” olan ülkeler sıralamasından çıkarıp, “gelişmiş ülkeler” sıralamasında üst noktalara çıkaracaktır. “TÜRKKART” adını verdiğimiz bu sistem çok önemli işlevleri yerine getirecek ve en önemlisi dünya siyaset ve ekonomi sahnesinde Türkiye’yi öne çıkaracak bir eko-sosyal kart olacaktır. Bu sistem parayı ortadan kaldıran bir sistem değildir. Paranın kontrolünü, düzenlenmesini ve denetimini sağlatan akıllı bir sistemdir. Uzun yıllardır tedavülde olan kağıt para sisteminde birtakım önemli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkkart sisteminde taklit, tahrif, her türlü sahteciliği önlemek amacıyla önemli işlevsel özellikleri içinde barındıran geleceğin yaşam kart sistemidir. Bu sistemde, kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınmış olur, gelir dağılımında adaletli bir yapının oluşmasına imkan verir, vergi adaletini sağlar, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önüne geçilerek keyfilik önlenmiş olur, üretim kaynaklarında israfın önüne geçilir, üretimde etkinlik ve verimlilik sağlanır, üretim modelleri net olarak belirlenebilir, uygulanacak maliye ve para politikalarının önü açılır, ekonomiye dinamizm katar, ekonomide istikrar oluşturarak kırılgan bir ekonomiden disiplinli ve dayanıklı bir ekonomik yapının tesis edilmesini sağlar. Ekonometrik analiz olarak 1970-2017 yıllarını kapsayan çalışmada 8 farklı değişken (GSMH, Büyüme Oranları, Kayıtdışı Ekonomi miktarı, Dolanımdaki Para miktarı, Hesaplanan Dolanımdaki Para, İllegal Para miktarı, Paranın Gelir Hızı, Kayıtdışı Ekonomi Yüzdesi) ele alınmış olup, 48 yıllık süreci kapsamaktadır. Yapılan Granger Nedensellik testi ve VAR Nedensellik (WALD) testleri ile kısa ve uzun dönemde değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Kısa dönemdeki analizlerde; kayıtdışı ekonomiden GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif ilişki saptanmıştır. İllegal para ile kayıtdışı ekonomi değişkenleri arasında çift yönlü ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. İllegal paradan GSMH’ya ve iktisadi büyüme oranına doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. Paranın gelir hızından kayıtdışı ekonomiye doğru tek yönlü pozitif bir ilişki bulgulanmıştır. Yine paranın gelir hızından GSMH’ya doğru tek yönlü bir ilişki mevcuttur. Uzun dönemde ise, kayıtdışı ekonomi ile GSMH değişkenleri arasında negatif bir ilişki mevcuttur. İllegal para ile kayıtdışı ekonomi arasında çift yönlü ve pozitif ilişki saptanmıştır. İllegal para ile GSMH arasında çift yönlü ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.


Keywords


Türkkart, Para Sistemi, Kayıtdışı Ekonomi, İktisadi Büyüme, İktisadi Kalkınma, Ekonomik İstikrar, Ticari Hayat

Author: Levent AKSU
Number of pages: 67-112
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37304
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.