ISSN:2146-4219

YEŞİLYURT (MANİSA) DEYİMLERİNDE SOSYAL TEMA


Bir dilde deyimler, atasözleri ya da kalıp sözler herhangi bir şeyin özünü kısaca belirtmek ve söylemek adına oldukça önemlidir. Herhangi bir dilde anlatılmak istenen farklı sözcük ya da eylemlerle aktarılması aslında o dilin zenginliğini gösterir. Tabii dil bunu farklı pek çok kaynaktan beslenerek yapar. Örneğin Türkçede sözcük çeşitliliği pek çok kaynağa bağlanabilir. Bu kaynaklardan biri elbette Anadolu ağızlarıdır. Ağızların en önemli özelliklerinden biri herkes tarafından bilinen herhangi bir sözcüğün, eylemin ya da yapının, farklı kullanım biçimlerini ortaya koyan ve bu bağlamda konuşma dilini zenginleştiren kaynaklardan olmasıdır. Anadolu ağızları, deyim kullanımı konusunda oldukça zengindir. Öyle ki bazen uzun uzun anlatılması gereken bir konu bir deyimle özetlenebilir. Hatta bireyler bazen başından geçen tatsız bir olayı ifade ederken kestirme yollardan biri olan deyimleri tercih eder. Çalışmada sözcük/eylem/yapı bağlamında çevre ya da komşu köylerden oldukça farklı olan Yeşilyurt (Manisa) köyünden derlenen deyimler üzerinde durulacak ve derlenen deyimler yapı ve anlam bakımından incelenecektir.


Keywords


Deyim, Anadolu Ağızları, Manisa, Yeşilyurt

Author: Sevda Özen ERATALAY
Number of pages: 267-276
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37303
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.