ISSN:2146-4219

JOHN MARSTON’IN THE TRAGEDY OF SOPHONISBA OYUNUNDA CADI TEMSİLİ ARACILIĞIYLA KADIN DÜŞMANI DÜŞÜNCENİN PEKİŞTİRİLMESİ


Bu çalışma Jakoben dönemde cadılık temsilini John Marston’ın aynı çağda kaleme aldığı The Wonder of Women or The Tragedy of Sophonisba (1606) isimli eseri çerçevesinde ele almaktadır. Kadın düşmanı olarak bilinen bir kral olan James I İngiltere’de hüküm sürdüğü ve kadınların erkeklerden hem akli hem de biyolojik yönden daha düşük bir konumda yer aldığı görüşünün hâkim olduğu ataerkil kültür çerçevesinde yazılan oyun, dönemin kadın düşmanı bakış açısını sahnelemektedir. Öyle ki, eserdeki cadı figürü bir kadındır ve o dönemde cadı kadınlara atfedilen tüm olumsuz özellikleri taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma John Marston’ın eseri aracılığıyla cadılığa atfedilen basmakalıp yargıları yinelediğini ve böylece kadın düşmanı düşünceyi pekiştirdiğini iddia eder.


Keywords


John Marston, Sophonisba, cadılık, kadın düşmanlığı, Jakoben dönem

Author: Merve AYDOĞDU ÇELİK
Number of pages: 23-33
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37300
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.