ISSN:2146-4219

FUTBOLDA MARKA İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İLE ÇARŞI TARAFTAR GRUBUNUN MARKALAŞMA REKABETİ


Futbol kulüpleri markalaşmaya ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verirken hedef kitlesi olan taraftarlarıyla duygusal bağın ötesinde ticari bir bağ kurma gayretindedir. Türk futbolunun önemli markalarından Beşiktaş, son yıllarda sportif başarı açısından ezeli rakiplerinin gerisinde kalmış ve kurumsal yönetim istikrarsızlığı yaşamıştır. Çalışmanın amacı, Beşiktaş futbol takımıyla Çarşı taraftar grubunun marka ve temsiliyet çatışmasını ortaya koymaktır. Çalışma, Türkiye’de bir futbol takımıyla onun taraftar grubunu markalaşma açısından ele alması bağlamında önem taşımaktadır. Araştırma, Beşiktaş futbol takımıyla Çarşı taraftar grubunun 2009-2014 yılları arasındaki iletişim çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır. Yöntemsel olarak marka iletişimi ve markalaşma konuları hakkında literatür taraması yapılmıştır. Beşiktaş Kulübü ile Çarşı’nın medyada hangi haberler ile yer aldığı incelenmiştir. Sonuç olarak Çarşı, temsil ettiği gruptan farklılaşarak kendi imajını oluşurmuştur. Beşiktaş Kulübü’nün stratejik bir iletişim yönetimi olmaması, sportif başarıda sürekliliğin sağlanamaması, futbolcular üzerinde mutlak kontrol oluşturulamaması, finansal göstergelerin durağan seyretmesi ve mali değerlerde UEFA kriterlerinin henüz yakalanamamış olması Beşiktaş Kulübü’nün küresel bir futbol markası olmasını zorlaştırmaktadır.


Keywords


Marka, marka değeri, Beşiktaş, Çarşı, futbolda markalaşma.

Author: Oğuz GÖKSU
Number of pages: 151-169
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37298
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.