ISSN:2146-4219

GUILHERMINA SUGGIA VE BEATRICE HARRISON’IN VİYOLONSEL LİTERATÜRÜNE KATKILARININ İNCELENMESİ


19. yüzyıl, viyolonselin gerek solo gerekse topluluk çalgısı olarak birçok eserde yer aldığı bir dönemdir. Solo viyolonsel eserlerinin giderek çoğaldığı bu yüzyılda viyolonsel gittikçe popüler bir hâl almıştır. Besteciler viyolonsel için birçok eser yazmış, bu eserler geniş konser salonlarında viyolonselistler tarafından piyano ve orkestra eşliğinde icra edilmiştir. Viyolonsel okulu olarak da bilinen Dresden Okulu, birçok viyolonselist yetiştirmiş, başarıları onları tüm dünyaca tanınır kılmıştır. Bu araştırma viyolonsel literatüründe yer almış Dresden Okulu mezunu ilk kadın viyolonselistlerden G. Suggia ve B. Harrison’un müzikal yaşamını incelenmek ve gelecek kuşak viyolonselistlerine kaynak olması amacı ile yapılmıştır. İki kadın viyolonselistin viyolonsel icrasına katkıları incelenmiş, tarihsel bakış açısıyla ele alınmıştır. 19. yüzyılın müzikal öğretilerini 20. yüzyıla aktarmayı başarmış bu iki kadın viyolonselistin tanınması ülkemiz viyolonsel eğitimi ve icrası için önemli bir miras niteliğindedir. Araştırmada Suggia’nın 24 adet bestecinin viyolonsel için yazmış olduğu 35 adet eseri, Harrison’un ise; 9 bestecinin 12 farklı eserinin kaydının alındığı tespit edilmiştir.


Keywords


20.yüzyıl, müzik, viyolonsel, Beatrice Harrison, Guilhermina Suggia

Author: Günsu YILMA ŞAKALAR
Number of pages: 229-242
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37295
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.