ISSN:2146-4219

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN POLİTİKA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL ETKİNLİK ANALİZİ


Bu çalışmada Avrupa Birliğine üye 19 ülke ve Türkiye’nin çevresel etkinliklerinin karşılaştırmalı analizi Veri Zarflama Analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analizde kullanılan göstergeler; sülfür emisyonları, toplam kömür ve petrol tüketimi, nüfus, gayrı safi yurtiçi hâsıla ve doğal gaz tüketimidir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğe göre sabit getiri (CRS) varsayımı altında 1997 yılı için Avusturya, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Romanya, İsveç ve Türkiye etkin ülkeler iken, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Yunanistan en az etkin ülkeler olmuşlardır. Ölçeğe göre değişen getiri varsayımı (VRS) altında ise Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık da aynı zamanda etkin çıkmıştır. 2007 yılı için CRS varsayımı altında yapılan analizde Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Türkiye etkin iken VRS varsayımı altında Danimarka ve Fransa etkindir. Yine 2007 yılı için Polonya ve Çek Cumhuriyeti en az etkin ülkeler olmuşlardır. Yapılan karşılaştırmada hava kirliliği ile mücadele için atılan adımlar sonucunda ülkelerin çevresel etkinliklerini arttırdıkları görülmektedir.


Keywords


Veri Zarflama Analizi, Sülfür Emisyonları, Çevresel Etkinlik, Fosil Yakıt Tüketimi

Author: Yağmur KARA
Number of pages: 203-213
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37294
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.