ISSN:2146-4219

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN YİYECEK İÇECEK İŞLETMESİ TERCİHLERİNE ETKİSİ


Sosyal medya, internet ve dijital teknolojilerin gelişmesi ve sosyal etkileşimlerin artmasıyla birlikte pazarlama açısından önem kazanmaya başlamıştır. İnsanlar Web 2.0 ile yayın üretmeye başlamış ve ürettikleri yayınları çevreleriyle paylaşarak karşılıklı etkileşime geçmiştir. Sosyal medya araçlarının kullanımı her geçen gün kişilerin ilgi alanlarına girmekte ve katılımcı sayılarında artış görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılı itibariyle kullanıcılar günde ortalama 7 saat internet kullanmakta ve bu sürenin 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada geçirmektedir. Bu durumdan dolayı işletmeler için sosyal medya daha önemli bir hale gelmektedir. Bu doğrultuda sosyal medya kullanan tüketici ve işletmeler üzerinde literatür taraması yapılmış ve sosyal medyanın tüketicilerin yiyecek içecek işletmelerini tercihi üzerindeki etkisi belirlenmesi amaçlanmıştır. Sakarya ilinde sosyal medya kullanan 248 tüketiciye yapılmıştır. Sonuçlar istatistik programı vasıtasıyla analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tüketicilerin en fazla kullandığı sosyal medya platformları YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook olarak tespit edilmiştir. Yiyecek içecek işletmesi seçiminde en fazla etkili olan unsurlar yiyecek içeceğin kalitesi, temizlik ve hijyen, fiyat, hizmet kalitesi, güven ve atmosferden oluştuğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Medya, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Sosyal Ağlar

Yazar: Muzaffer ÇAKMAK - Burhanettin ZENGİN
Sayfa Sayısı: 243-256
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37292
Tam Metin:
Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.