ISSN:2146-4219

TÜRKÇE VE ALMANCADAKİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE DİLSEL VE SOSYAL BAĞLAMDA KADINA BAKIŞ


Bu çalışmada öncelikle Türkçe ve Almancadaki deyim ve atasözleri taranarak, her iki dilde de kadınlarla ilgili ifadeler tespit edilmiştir. Daha sonra bu atasözü ve deyimlerde kadın toplumsal rolleri açısından incelenmiştir. Birey olarak, eş olarak, karşı cins olarak ve anne olarak kadının rolleri farklı kategorilerde ele alınmıştır. İki farklı kültürün kadına bakış açısı ve bu bakışın dildeki yansımaları karşılaştırılmıştır. Atasözleri ve deyimlerden hareketle kadının toplumdaki konumu ve anlamı incelenmiştir. Çalışmada hem yapısal hem anlamsal olarak Türkçe ve Almancada az sayıda deyim ve atasözü benzerlik göstermektedir. Ancak kadının toplumdaki yeri ve görevi açısından bakıldığında, hem Almanca hem de Türkçede kadına yönelik çok fazla olumsuz söylem olduğu tespit edilmiştir. Bu olumsuz ifadeler daha çok kadının eş ve karşı cins olarak yer aldığı atasözleri ve deyimlerdedir. Sonuç olarak çalışmada farklı yaşam biçimlerine sahip iki kültürün kadına bakış açısında benzer tarafların olduğu ve bunun dile, atasözü ve deyimlere yansıdığı gösterilmiştir.


Keywords


Atasözü, deyim, Türkçe, Almanca, kadın

Author: Ceyda YALÇIN
Number of pages: 01-10
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.302
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.