ISSN:2146-4219

RESİMLE TERAPİ’NİN 7-12 YAŞ GRUBU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Bu çalışmada, lösemili çocuklara çizdirilen resimlerle onların duygu, düşünce ve hastalıklarının çizdikleri resimler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çocukların lösemi hastalığı ve tedavisi boyunca psikolojik ve sosyal durumlarının resim yoluyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte sanatın tedaviye olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma, resim ile ifade yeteneğini kullanan çocuğun iyileşme sürecine katkı sağlayacak bulgular üreteceğinden önem taşımaktadır. Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 7-12 yaş grubu, 5 kız 5 erkek olmak üzere toplam 10 lösemili çocuğa çizdirilen resimler, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların lösemi tedavisindeki psikolojik ve sosyal durumları saptanmıştır. Löseminin çocuklarda psikolojik, ailevi ve sosyal alanda olumsuz etkiler yarattığı ve çocukların resim yoluyla oldukça açık mesajlar verdiği tespit edilmiştir. Bulgulardan hareketle çocukların aileleri ile çocukla iletişimi olan tüm kesimlere önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Resim, Terapi, Lösemili Çocuk

Author: Niyde KAN - Gonca YAYAN
Number of pages: 81-110
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.298
Full text:
Share:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.