ISSN:2146-4219

TÜRK VE JAPON KÜLTÜRÜNDE AİLE-AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİLE YANSIMASI


İkinci dili öğretmek veya öğrenmek için önemli unsurlardan biri de dili kültürüyle birlikte edinmektir. Örneğin, aile ve akrabalıklar toplumun kültürünün oluşumunda büyük role sahiptir. Her ne kadar hedef dilde aile ve akraba adları bilinse de aile ve akrabaların birbirlerine nasıl hitap ettikleri bilinmeyebilir. Hitap şekilleri anadil ve hedef dilde benzerlik gösterdiğinde bir sorun olmamaktadır. Ancak, anadildeki bir hitap şekli hedef dilde farklı şekilde kullanılıyorsa ve bu farklılık öğrenici tarafından bilinmiyorsa, bu durum öğrenici açısından iletişimde aksaklıklara ve sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Araştırmada hem Türk hem de Japon kültürünün oluşumunda önemli yeri olan aile ve akrabalık bağlarının ana ögeleri incelenmiş ve her iki toplumun kültürü içinde şekil bulan aile ve akrabalık bağlarının kendi dillerine yansıyan yönleriyle Türkçe ve Japoncaya bakılmıştır. Bu araştırmada amaç, Türk ve Japon kültürüne ait aile ve akrabalık kavramlarının günlük hayattaki kullanımlarını karşılaştırarak her iki dilin farklı noktalarını, dolayısıyla kültürel farklılıklarını saptamak olmuştur. Karşılaştırma sonucunda her iki dildeki farklılıklara bağlı kültürel farklılıklar belirlenmiştir.


Keywords


aile, akraba, dil-kültür, Türkçe, Japonca

Author: Ayşegül ATAY
Number of pages: 11-24
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.292
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.