ISSN:2146-4219

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES OLAYLARI KONUSUNA İLİŞKİN MATERYAL GELİŞTİRME ÖRNEKLERİ


Bu araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının ses olayları konusunda materyal fikri üretme becerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı kapsamında 2. Sınıfta öğrenim görmekte olan 26 öğrenciye ses olayları ile ilgili istedikleri sınıf düzeyinde materyal hazırlama fikirleri sorulmuştur. Öğrencilerin hazırladıkları rapor metinleri betimsel analiz ile analiz edilmiştir. İki farklı uzman tarafından yapılan analiz sonucunda veriler benzer şekilde elde edilmiştir. Katılımcılar gönüllü öğrenciler arasından seçilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ayırt edilmeden K1, K2… şeklinde verileri sıralanmıştır. Katılımcıların materyal kullanımına ilişkin fikirleri temalandırılmış ve temalar tablolar halinde gösterilmiştir. Tabloların sonunda katılımcıların örnek ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonunda katılımcı örnekleri sunulmuştur. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının materyal geliştirme durumlarına örnek teşkil etmesi bakımından çalışma önemlidir. Aynı zamanda çalışma sonunda verilen örneklerle de sınıf öğretmenlerinin kullanabileceği değişik materyal örnekleri alana sunulmuştur, verilmiş olan bu örnekler değişik araştırmalar kapsamında değiştirilebilir ve farklı konulara da farklı kazanımlar için uyarlanabilir.


Keywords


Türkçe, Materyal, Eğitim, Etkinlik

Author: Bilge BAĞCI AYRANCI
Number of pages: 161-171
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.281
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.