ISSN:2146-4219

TINGUELY VE WARHOL ÜZERİNDEN SANAT ESERİ ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİYE YAKLAŞIM; MAKİNE YAPMAK VE MAKİNE OLMAK


Güncel sanat pratiklerinde teknoloji kullanımını etkileyen ve tetikleyen olgular ışığında, sanatçı ve izleyici arasındaki bağlantıyı kuran sanat eserinin gelişim ve dönüşümü oldukça hızlı olmuştur. Sanayi devrimiyle hızlanan teknolojik gelişmeler sanat yapıtının nasıl olması gerektiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Marcel Duchamp’ın ‘Ready-Made’leri ile tuvalin dışına çıkan resim, Konstüriktif bir yapı kazanmış ve teknolojinin de gelişmesiyle devinim halinde bir yapıya dönüşmüştür. Kinetik sanat ortaya çıktığında hareketin güzelliği ve her sanat eserinin hareket etmesi mantığı gelişmiş ve Jean Tinguely bu bağlamda Meta-Mekanik dediği işler yapmıştır. Her şeyin hareket ettiğini ve durağanlık kavramının olmadığını söyleyen sanatçı değişkenliğin gerekliliğine inandığını belirtmiştir. Bir makine yapmak isteyen Tinguely’nin yanı sıra bir makine olmak isteyen Andy Warhol ise, daha çok üretebilmek için tüketim toplumunun metalarından faydalanmış ve seri üretim fikrini geliştirerek fabrika dediği sanat atölyesini kurmuştur. Teknolojiyi yeni bir sanat nesnesi olarak gören Tinguely, teknolojiyi seri sanat eseri üretme aracı olarak gören Warhol ve ortak düşünceleri; Makine.


Keywords


Tinguely, Warhol, Makine, Teknoloji, Meta-Mekanik

Author: Alpaslan AKPINAR
Number of pages: 227-244
DOI: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.278
Full text:
Paylaş:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.